Oświadczenie o ochronie danych

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową, nie ujawniając żadnych danych osobowych. Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do naszej witryny internetowej Twoje dane są przesyłane przez przeglądarkę internetową i przechowywane w plikach dzienników serwera. Informacje te obejmują datę i godzinę wizyty, nazwę strony, do których uzyskujesz dostęp, wielkość transferu danych oraz dostawcę, który złożył wniosek. Informacje te nie mogą być powiązane z konkretną osobą i są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego działania strony internetowej i poprawy naszej oferty.

Dane osobowe są gromadzone, jeśli zdecydujesz się je nam udostępnić w celu realizacji umowy lub otwarcia konta klienta. Informacje, które są zbierane, możesz kontrolować w wypełnianych formularzach. W każdej chwili możesz usunąć swoje konto klienta. Przechowujemy i wykorzystujemy informacje, które podajesz, aby zrealizować umowę. Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną zablokowane z zachowaniem ustawowych okresów podatkowych i okresów przechowywania w sklepach, a następnie usunięte, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich informacji w inny sposób. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tych danych w inny sposób, których wyjaśnienie znajduje się poniżej.

Twoje dane osobowe są zbierane kiedy się z nami kontaktujesz (na przykład wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość e-mail). Informacje te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub skontaktowania się z Tobą. Jeśli masz takie życzenie, Twoje dane zostaną usunięte po rozwiązaniu Twojego zapytania. Usunięcie tych informacji nie jest sprzeczne z ustawowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania.

Ponadto dane osobowe są gromadzone, jeśli subskrybujesz nasz biuletyn e-mailowy. Używamy tych danych do własnych celów reklamowych w postaci naszego newslettera pod warunkiem, że wyrazisz na to wyraźną zgodę.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu, klikając odpowiedni link lub wysyłając nam wiadomość. Po anulowaniu subskrypcji Twój adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z naszej listy dystrybucyjnej biuletynu.

Dla naszych własnych celów reklamowych, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych osobowych i wykorzystywania ich do wysyłania interesujących ofert i informacji o naszych produktach drogą pocztową. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres pocztowy oraz – jeśli je nam udostępniłeś – tytuł, stopień naukowy, rok urodzenia, zawód, nazwę branży lub firmy. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu danych do tych celów w dowolnym momencie.

Ciasteczka

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby zapewnić odwiedzającym naszą witrynę atrakcyjny wygląd i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu. Niektóre z plików cookie, których używamy, są usuwane na końcu każdej sesji po zamknięciu przeglądarki ("pliki cookie sesji"). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika i pozwalają nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym rozpoznać przeglądarkę podczas następnej wizyty ("trwałe pliki cookie"). Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Cię, kiedy pliki cookie są używane, i zdecydować, w każdym przypadku, czy je zaakceptować lub odmówić. Masz możliwość również całkowicie odmówić obsługi plików cookie dla tej strony, jak i dla innych. Jeśli pliki cookie nie są włączone, niektóre funkcje naszej witryny mogą nie działać prawidłowo.

Twoje prawa i jak się z nami skontaktować

Masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, a także do ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami! Nasz adres kontaktowy można znaleźć w sekcji "Informacje prawne".

RODO - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  7. dane osobowe powierzono Froście do przetwarzania.

Dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej pozyskiwane są na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu określonym w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Zadzwoń:

052 567 08 36

lub napisz maila:
foodservice@frosta.pl

Niebieski certyfikat MSC

Kupując ryby i owoce morza z niebieskim certyfikatem MSC, troszczysz się o zasoby mórz i oceanów!

Horeca Business Club

Współpracujemy z mediami branżowymi - zobacz nas na portalu i targach!